Ron Lemmens en Jolanda Oskam spreken met Jeroen Kemker, CEO van Kemker ICT Groep.

Het Thuiswerk Summit, onder leiding van Hans Kazan, is een online kennisevent voor leidinggevenden en directieleden, die veel vraagstukken rondom het hybride thuiswerken willen oplossen.

In twee speciale thema uitzendingen op New Business Radio werd live verslag gedaan van het Summit, met sfeerreportages, de laatste trends op thuiswerkgebied, experts, sprekers en panelleden.

Thuiswerk Summit 2021
Sinds het uitbreken van de coronacrisis, zien we dat het thuiswerken veel aanpassingen van iedereen vergt. Niet alleen voor de thuiswerkers zelf, maar ook bij het management van bedrijven. Door deze veranderende werksituatie is er een groeiende behoefte aan kennis bij leidinggevenden ontstaan, om de thuiswerkprocessen effectiever aan te gaan sturen. Tijdens het Thuiswerk Summit worden kennis, vraag en aanbod op vernieuwende wijze met elkaar in verbinding gebracht.